Skip to content

Joomla!

English German Italian
Home Petkus
Petkus
Petkus PDF Print E-mail
Od 2009.godine generalni smo zastupnik nemaćke firme"PETKUS" - Technologie GmbH koja je jedna od vodećih firmi u Evropi i svetu u oblasti:

- opreme za SILOSE za žitarice
- opreme za doradne centre za semenske kulture
- fabrike stočne hrane
- sušara za žitarice
- mašina i opreme za čišćenje žitarica
- sve vrste transportera za žitarice

REFERENCE

- silos 2x10.000t "Bratstvo i Jedinstvo" Srpski Itebej

U domenu SILOS-ne opreme u mogu'nosti smo da ponudimo kompletnu uslugu:
- programsko - idejno rešenje
- izradu silosa - komplet po sistemu "Ključ u ruke"